Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázata

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője rendészeti szakterületre  pályázatot  hirdet járőrtárs beosztás betöltésére

                                                                    

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 5 hónapos időtartamú iskolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. A képzést követő sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába kerülnek kinevezésre 12 hónap próbaidő kikötésével.

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a rendőrkapitányságokon rendészeti feladatok ellátásában vesznek részt:

-Közterületek és nyilvános helyek, közutak ellenőrzése.

-Igazoltató, ellenőrző, megfigyelő tevékenység kifejtése.

-Őr, kísérőőri feladatok végrehajtása.

-Bűncselekmények, szabálysértések megelőzése.

-Biztosítási, akció, karhatalmi és riadó feladatok végrehajtása.

-Az ország területén jogellenesen tartózkodó, valamint az illegális migrációban érintett személyek ellenőrzése, elfogása.

-Mélységi ellenőrzési feladatok végrehajtása.

-Közutakon folyó közúti közlekedés figyelemmel kísérése, segítése, ellenőrzése.

-A közlekedés biztonságának fenntartása, annak helyreállításához szükséges intézkedések megtétele.

-Közúti közlekedési balesetek helyszínének biztosítása.

Munkavégzés helye:

A sikeres záróvizsgát követően a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság területe.

Illetmény:

-a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 195.000 Ft/hó munkabér,

-a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 201.000 Ft/hó alapilletmény,

-egyéb pótlékok:

a) angol, német, francia, kínai, arab vagy orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5.798 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet,

b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap (melynek összege: 38.650 Ft) 0,5 %-a,

c) készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

d) kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1%-a,

-teljesítményjuttatás – első alkalommal 2021. évben, az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben,

-túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva – feltételek teljesítése esetén – négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások: 

-cafetéria juttatás (évi bruttó 200.000 Ft),

- lakhatási támogatás:

a) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,

b) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

-természetbeni ellátások (a feladatellátáshoz szükséges fegyverzet, felszerelés, ruházat),

-évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a,

-munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86% -a),

-egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti- vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),

-belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

- kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

-támogatások:

a) üdülési támogatás,

b) családalapítási támogatás,

c) illetményelőleg,

d) későbbi továbbtanulási szándék esetén tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,

-szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,

-egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),

-folyószámla költségtérítés (4.000 Ft/év),

-rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,

-hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni 2019. november 30-ig.

A képzés a jelentkezők létszámától függően legkorábban 2019. február 17-én indul az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumban (2094 Remeteszőlős, Nagykovácsi utca 3.).

Pályázati követelmények: 

•betöltött 18. életév,

•cselekvőképesség,

•magyar állampolgárság,

•állandó belföldi lakóhely,

•érettségi bizonyítvány,

•büntetlen előélet,

•fizikai alkalmasság,

•pszichológiai alkalmasság,

•egészségügyi alkalmasság,

•pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

•kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

•a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,

•a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),

•a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,

•érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

A pályázatot

·elektronikus úton a pestmrfk@pest.police.hu e-mail címre,

·postai úton a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére (1557 Budapest, Pf.: 20) lehet megküldeni, vagy

·személyesen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon, valamint Rendőrkapitányságain lehet leadni.

A borítékra kérjük, írják rá: „IRK képzés”. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-1/443-5135-östelefonszámon, valamint személyesen a Rendőrkapitányságok személyügyi előadói

·hétfőtől csütörtökig 07.30-16.00 óra,

·pénteken 07.30-13.30 óra között.

 

Az alkalmassági vizsgálatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon folytatják le.

 

Az alkalmassági vizsgálatokat követően, kizárólag az „alkalmas” minősítéseket szerző pályázó vehet részt pályaalkalmassági elbeszélgetésen.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

·gépjárművezetői engedély megléte,

·angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

·harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sporttevékenység.

 

A pályázó a felvételi eljárás eredményéről írásban kap értesítést. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságHumánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

« vissza