Tűzgyújtási tilalom!

Tűzgyújtási TILALOM lépett életbe!


A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a lakosság figyelmét, 2020. április 3-tól – a fokozott tűzveszély miatt – hét megyében (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg) életbe lép a tűzgyújtási tilalom. Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a 71/2020. (III.27.) Kormány rendelet alapján a kijárási korlátozás idején szabadterületi égetés sem végezhető.

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve a tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, így Újhartyán Város 17/2013 (IX. 18. ) rendelete szerint:

Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos magatartások

15.§ (1) Aki belterületen zöldhulladékot és egyéb anyagot az engedélyezett időszakon ( ünnepnapok kivételével péntek és szombati napokon 7:00 órától 19:00 óráig) kívül éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Vonatkozó szabályok:

a) Belterületen a tűzgyújtás ünnepnapok kivételével péntek és szombati napokon 7:00 órától 19:00 óráig engedélyezett.

b) Avart és kerti hulladékot úgy szabad égetni, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és kárt ne okozzon.

c) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot ( PVC, veszélyes hulladék)

d) A tűzgyújtás tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

e) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad ,veszély esetén azonnal gondoskodni kell a tűz eloltásáról.

f) A tüzelés helyszínén készenlétbe kell helyezni a tűz eloltását és tűz terjedését megakadályozó eszközöket, felszereléseket.

g) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetett lomtalanítási akció is igénybe vehető.

h) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

i) A kerti grillezés sütögetés a tűz állandó felügyelete mellett végezhető a 15.§. (1) bekezdés d) e) f) pontjának figyelembe vételével.

(3) Újhartyán Város külterületén a zöldhulladékok égetését a 54/2014 ( XII.5.) BM rendelet szabályozza. A Kirendeltség állománya a szabadtéri tüzek hatékony megelőzése érdekében hatósági ellenőrzéseket tart, és amennyiben indokolt a szükséges hatósági intézkedéseket megteszi.

 

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása, amelyekről bővebben itt olvashatnak:

https://portal.nebih.gov.hu/-/rugalmasabba-valt-a-tuzgyujtasi-tilalom-rendszere.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható!

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.

Jegyző

 

« vissza